Tích Luỹ Đăng Nhập

Các nhà quản lý thân mến ! 

Để giúp các nhà quản lý có những giây phút vui vẻ sau đợt bảo trì, Khát Vọng Sân Cỏ sẽ gửi đến các bạn sự kiện Tích Luỹ Đăng Nhập hấp dẫn.

Từ 10h00 ngày 24/04/2014 đến 09h30 ngày 29/04/2014.

bd5 Tích Luỹ Đăng Nhập

 Phạm vi: Tất cả máy chủ.

 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, số ngày tích lũy đăng nhập đạt quy định sẽ nhận phần thưởng tương ứng:

 Phần Thưởng:

Đăng Nhập Phần Thưởng
1 Ngày 10 Thẻ Cao Cấp
2 Ngày 200 Mảnh Bảo Thạch
3 Ngày 10 Thẻ Uy Danh
4 Ngày 02 Phù Đặc Huấn
5 Ngày 04 Thẻ Cường Hóa Cầu Thủ
6 Ngày 03 Vé Đổi Thời Trang
7 Ngày 05 Thẻ KaKa


Còn chờ gì nữa, chuẩn bị tham gia để đột phá sự kiện cùng Khát vọng Sân Cỏ nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s