Event Túi Quà EXP Hàng Ngày

Để giúp các nhà quản lý có những giây phút vui vẻ sau đợt bảo trì, Khát Vọng Sân Cỏ sẽ gửi đến các bạn sự kiện Túi Quà EXP mỗi ngày hấp dẫn.

Từ 10h00 ngày 24/04/2014 đến 09h30 ngày 29/04/2014.

bd4 Túi Quà EXP Mỗi Ngày

 Phạm vi: Tất cả máy chủ.

 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, trong giao diện trực tiếp mua Túi quà exp siêu cấp.

Túi Quà EXP Giá Bán
Siêu Cấp 1 20 vàng
Siêu Cấp 2 35 Vàng

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ cùng Game Khát Vọng Sân Cỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s